Alle indlæg af amsf

Laurits nr. 3 ved GoAudit Ungdom 2020

I weekenden 14.-15. november afholdt Amager Skakforening en ungdomsturnering med 25 deltagere, heraf flere stærke juniorer både fra hovedstadsområdet og fra Jylland og Fyn. Turneringsledere var Marie Frank Nielsen og Erik Elmer Rasmussen, som sørgede for at turneringen blev afviklet på en afslappet og sikker måde her midt i en Corona-tid. Vinder blev Christian Ringsmose, Læseforeningens skakklub, Odense med 6 point foran Casper Liu BMS og Laurits B. Wehding fra Amager Skakforening med 5 point. Det var en overraskende og meget flot præstation af Laurits. Se hele resultatlisten her

GoAudit Open blev til GoAudit Ungdom

Med de seneste Covid19 begrænsninger måtte vi desværre aflyse de stærke GoAuit Open, hvor der var tilmeldt 45 spillere, heriblandt flere stormestre og internationale mestre. Vi besluttede i stedet at indbyde til en turnering for unge under 21 år, som ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10. Turneringen afholdes i den samme weekend, nemlig den 14.- 15. november, og der er pt. tilmeldt 24 børn og unge, heraf mange af landets stærkeste juniorer

Se link til turneringen her

Aflysning af 7. runde

Vi må desværre aflyse sidste runde af turneringen p.g.a. forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Præmier vil bleve beregnet på baggrund af de 6 runder, og præmievinderne bliver kontaktet snarest.

Amagermester bliver Michael Nielsen, AMS med 6 point i gruppe 1..

Vh Sven Løntoft

Bestyrelsesmøde 30. september 2020

Til stede: Jens, Johnny, Erik, Sven 

 1. Opstilling af styrkeliste og hold til holdturneringen

Styrkelisten blev lavet  og de fire 8-mandshold opstillet. Se vedlagte

 1. GoAudit 2020, Prismen reserveret 13. – 15. november, Jens har et oplæg

Vi indbyder til GoAudit Open den 13.-15. november med max 36 deltagere. Ole har tilbudt at være dommer og rundelægger. Sven laver udkast til indbydelse med præmier efter oplæg fra Jens. Indbydelsen udsendes hurtigst muligt. Se vedlagte.

 1. Drøftelse og indstilling til forslag fra Øbro til DSU’s delegeretmøde den 17. oktober

Delegeretmødet er blevet udsat p.g.a. Covid

Efter foreløbig drøftelse besluttede vi, at vi ikke kan tilslutte os forslaget om at afskaffe  papirudgaven af Skakbladet, og forslaget om nedlæggelse af Skaknævnet. Vi kan godt stemme for, at kontingent for enkeltmedlemmer hæves. Punktet tages op igen, når bestyrelsen er fuldtallig.

Jens har sagt ja til en opfordring fra DSU’s formand om at blive revisor for Dansk Skaksalg.

 1. Skakcaféen – orientering

Der er 8 – 10 i skakcaféen hver torsdag, og vi har fået flere nye medlemmer herfra. Det har ikke været et problem at få medlemmer til at åbne og lukke. Vagtplan lægges på hjemmesiden.

 1. Undervisning af juniorer
 • Børnene undervises nu i to hold fra kl. 16.30 – 18.30, og Maries honorar er hævet til 450 kr. Der er 10 børn, når alle er der. Skal der ændres på betaling?

Vi besluttede at fortsætte med torsdagsundervisningen, men der er plads til flere børn på det ene hold. Erik og Sven opfordrer de 2-3 af de bedste på tirsdagsholdet til at tilmelde sig efter aftale med Marie. Betalingen på 150 kr. pr. kvartal for torsdagstræning fastholdes, og Sven rykker for betaling hos et par stykker.

 • Om tirsdagen er vi to voksne med hjælp fra Edmund en gang imellem. Der er 33 juniormedlemmer, 20 – 25 er der hver gang.

Det er fint med en ekstra hjælper, men sårbart, hvis Erik eller Sven bliver forhindret. Vi har mistet få juniorer efter Covid lukningen

 1. Kalenderen. Der er to disponible tirsdage:
 • 25. november: Stormester el. lign.? Hvem arbejder videre med det?
 • 1. december: Invitere Nørrebro, hvem arbejder videre med det?

Jens meldte sig til at arbejde videre med de to arrangementer.

 1. Hjemmesiden/facebook

Theis Borg har meldt sig som ny bestyrer af hjemmesiden. Ole sender ham koder m.m. hurtigst muligt. Michael fortsætter med at administrere facebook.

 1. Turneringer
 • Det åbne klubmesterskab afholdes efter nytår som en 7-runders schweizer med samme betænkningstid som Amagermesterskabet. Sven laver udkast til indbydelse, som udsendes i november.
 1. Eventuelt

Dick Sørensen, som døde i sidste uge, mindes med 1 min. stilhed forud for næste runde af Amagermesterskabet.