Aflysning af 7. runde

Vi må desværre aflyse sidste runde af turneringen p.g.a. forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Præmier vil bleve beregnet på baggrund af de 6 runder, og præmievinderne bliver kontaktet snarest.

Amagermester bliver Michael Nielsen, AMS med 6 point i gruppe 1..

Vh Sven Løntoft

Bestyrelsesmøde 30. september 2020

Til stede: Jens, Johnny, Erik, Sven 

 1. Opstilling af styrkeliste og hold til holdturneringen

Styrkelisten blev lavet  og de fire 8-mandshold opstillet. Se vedlagte

 1. GoAudit 2020, Prismen reserveret 13. – 15. november, Jens har et oplæg

Vi indbyder til GoAudit Open den 13.-15. november med max 36 deltagere. Ole har tilbudt at være dommer og rundelægger. Sven laver udkast til indbydelse med præmier efter oplæg fra Jens. Indbydelsen udsendes hurtigst muligt. Se vedlagte.

 1. Drøftelse og indstilling til forslag fra Øbro til DSU’s delegeretmøde den 17. oktober

Delegeretmødet er blevet udsat p.g.a. Covid

Efter foreløbig drøftelse besluttede vi, at vi ikke kan tilslutte os forslaget om at afskaffe  papirudgaven af Skakbladet, og forslaget om nedlæggelse af Skaknævnet. Vi kan godt stemme for, at kontingent for enkeltmedlemmer hæves. Punktet tages op igen, når bestyrelsen er fuldtallig.

Jens har sagt ja til en opfordring fra DSU’s formand om at blive revisor for Dansk Skaksalg.

 1. Skakcaféen – orientering

Der er 8 – 10 i skakcaféen hver torsdag, og vi har fået flere nye medlemmer herfra. Det har ikke været et problem at få medlemmer til at åbne og lukke. Vagtplan lægges på hjemmesiden.

 1. Undervisning af juniorer
 • Børnene undervises nu i to hold fra kl. 16.30 – 18.30, og Maries honorar er hævet til 450 kr. Der er 10 børn, når alle er der. Skal der ændres på betaling?

Vi besluttede at fortsætte med torsdagsundervisningen, men der er plads til flere børn på det ene hold. Erik og Sven opfordrer de 2-3 af de bedste på tirsdagsholdet til at tilmelde sig efter aftale med Marie. Betalingen på 150 kr. pr. kvartal for torsdagstræning fastholdes, og Sven rykker for betaling hos et par stykker.

 • Om tirsdagen er vi to voksne med hjælp fra Edmund en gang imellem. Der er 33 juniormedlemmer, 20 – 25 er der hver gang.

Det er fint med en ekstra hjælper, men sårbart, hvis Erik eller Sven bliver forhindret. Vi har mistet få juniorer efter Covid lukningen

 1. Kalenderen. Der er to disponible tirsdage:
 • 25. november: Stormester el. lign.? Hvem arbejder videre med det?
 • 1. december: Invitere Nørrebro, hvem arbejder videre med det?

Jens meldte sig til at arbejde videre med de to arrangementer.

 1. Hjemmesiden/facebook

Theis Borg har meldt sig som ny bestyrer af hjemmesiden. Ole sender ham koder m.m. hurtigst muligt. Michael fortsætter med at administrere facebook.

 1. Turneringer
 • Det åbne klubmesterskab afholdes efter nytår som en 7-runders schweizer med samme betænkningstid som Amagermesterskabet. Sven laver udkast til indbydelse, som udsendes i november.
 1. Eventuelt

Dick Sørensen, som døde i sidste uge, mindes med 1 min. stilhed forud for næste runde af Amagermesterskabet.

Styrkeliste Amager Skakforening

Styrkeliste Amager Skakforening

1 – 1 Michael Nielsen
R Marie Frank-Nielsen

1 – 2 Arne Vagn Møller

1 – 3 Henrik Hauge Andersen
1 – 4 Peter M. Lunding
1 – 5 Karamtej Singh
1 – 6 Sven Løntoft (Holdleder)
1 – 7 Nikolaos Kordis
1 – 8 Niklas Hansen

R Christian Skibsted Pedersen
R Angelo Nielsen
2 – 1 Bjarne Anthony
2 – 2 Jørgen Kamp Nielsen
2 – 3 Kim Michael Pedersen
2 – 4 Michael Leerberg Madsen
2 – 5 Hans Haagen Larsen (holdleder)
2 – 6 Thomas Haugaard
R Laurits Bønsvig Wehding
2 – 7 Orla Eilegaard Jørgensen

2 – 8 Richard Nielsen

3 – 1 Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs
R Mark Philip Trønning
3 – 2 André Anda

3 – 3 Ole Pedersen
3 – 4 Claus Spangsberg Christiansen
3 – 5 John Michael Svensson
R Ingrid Elmer Nielsen-Refs
3 – 6 Erik Elmer Rasmussen
R Leif Winther

R Anton Bønsvig Wehding
3 – 7 Jens Gade (Holdleder)
R Michael Kim Dupont
R Peter Andersen
R Mehdi Ghavamabadi
3 – 8 Christian Sandholdt Trip

4 – 1 Thorir Gunnarsson
4 – 2 Johnny Sørensen
4 – 3 Benny Hansen (holdleder)
4 – 4 Theis Borg
4 – 5 Marcus Holmberg
R Niels Soelberg
R Edmund Jacobsen
4 – 6 Peder Kinch
4 – 7 Eigil Poulsen
4 – 8 Kurt Flyvholm
R Simon Nam Zettler
R Benno Kulech
R Thor Hoffmann
R Jonas Mølgaard Botting

R Johannes Smedegaard Nielsen
R David Burlan Sørensen
R Marius Sørensen Gaard
R Yousef Ibrahim Hussain
R Arthur Kulesch

Dødsfald

Dick Sørensen er afgået ved døden den 19. september 2020 65 år gammel. Dick var medlem af Amager Skakforening i sine unge dage og var dengang en meget talentfuld spiller og samtidig redaktør af klubbladet og instruktør for klubbens juniorer. Efter ca. 45 år i forskellige andre klubber, vendte Dick tilbage til Amager i sommeren 2019. I sine sidste år var Dick involveret i konflikter med andre klubber og skakspillere, og det endte med, at han blev ekskluderet af Dansk Skak Union.


Vi vil mindes Dick for de gode relationer, han har haft til mange af klubbens medlemmer.

Åben skakcafé på Amager hver torsdag


Amager Skakforening tilbyder igen i år åben skakcafé om torsdagen i Pavillonen på Praghs Boulevard (overfor Prismen) kl. 19 – 22.

Skakcaféen er åben for foreningens medlemmer og andre skakspillere, som endnu ikke er medlem af en skakklub.

Der vil være spil og ure til rådighed samt kaffe på kanden, og der er mulighed for at spille skak både for begyndere og øvede skakspillere.

Aftenen kan bruges på at spille almindelig skak, gennemgå turneringspartier, snakke om skak, lære af og med hinanden, eller hvad der ellers måtte ønskes.

Kontakt for nærmere oplysninger:

Niklas Hansen, niklashansen2012@gmail.com, tlf. 28604024

Sven Løntoft, sven@skoleskak.dk, tlf. 50413908

Åben skakcafé på Amager hver torsdag

Amager Skakforening tilbyder igen i år åben skakcafé om torsdagen i Pavillonen på Prags Boulevard (overfor Prismen) kl. 19 – 22.

Skakcaféen er åben for foreningens medlemmer og andre skakspillere, som endnu ikke er medlem af en skakklub.

Der vil være spil og ure til rådighed samt kaffe på kanden, og der er mulighed for at spille skak både for begyndere og øvede skakspillere.

Aftenen kan bruges på at spille almindelig skak, gennemgå turneringspartier, snakke om skak, lære af og med hinanden, eller hvad der ellers måtte ønskes.

Kontakt for nærmere oplysninger:

Niklas Hansen, niklashansen2012@gmail.com, tlf. 28604024

Sven Løntoft, sven@skoleskak.dk, tlf. 50413908