Juniorholdturnering Sjælland 2015-2016

Så et det snart tid til at juniorerne skal vinde hæder og ære til deres klub. Og ikke som enkeltpersoner, men som et hold – et juniorhold!

Årets juniorholdturnering er stadig i planlægningsfasen, men vi er nået så langt at vi har de fleste informationer klar, og mest mangler et overblik over hvor mange hold der deltager.

Holdturneringen vil blive afviklet over 3 lørdage og med følgende spillesteder:

  1. juniorholdstævne: lørdag 14. november 2015 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup
  2. juniorholdstævne: lørdag 9. januar 2016 kl. 10-16. Spillested ikke valgt endnu, men klubberne er velkomne til at byde ind hvis de overvejer at holde stævnet. Bemærk dog at der skal være plads til ca. 80 talentfulde juniorer + deres forældre/juniorledere
  3. Juniorholdstævne: lørdag 12. marts 2016 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup.

Juniorholdturneringen er åben for klubber i 1., 2. og 8. hovedkreds.

Indskud pr hold: 300,-

Der vil være T-shirts til alle børn som har deltaget i turneringen (de første 2 runder). Trøjerne vil blive uddelt under præmieuddelingen efter 3. juniorholdstævne. Vi vil dog forsøge at have T-shirts nok, så også juniorer som deltager første gang ved det 3. juniorholdstævne kan få en T-shirt. Dog vil der være et loft på hvor mange juniorer fra en klub som kan modtage en T-shirt, sandsynligvis på 8-10 juniorer. Derudover vil der være pokaler til nr.1-3 i juniorholdturneringen.

Ved hvert juniorholdstævne vil der blive afviklet 3 runder med en times betænkningstid pr. spiller. Vi forventer at få dispensation af DSU til at rate partierne som vi har fået de foregående år, men mangler dog stadig at modtage den bekræftende mail.

Vinder af juniorholdturneringen er det hold som efter turneringen er slut har flest brætpoint. Ved lige mange brætpoint er det holdet som laver flest matchpoint som vinder. Ved fortsat ligestilling er det indbyrdes kamp som tæller. Hvis indbyrdes kamp er endt 2-2 er det gevinst på øverste bræt som er udslagsgivende

I vores holdreglement er der skrevet nogle regler ind som gælder specielt for juniorholdturneringen. Af disse kan nævnes:

  1. Alle juniorerne skal være indmeldt i DSU inden de sætter sig til brættet, og være registreret på klubbens styrkeliste på KSU-siden.
  1. Ved turneringens start må deltagerne ikke have over 1600 i rating. Eller at de ved tilmeldingen til juniorholdturneringen har under 1600 i rating.
  2. Der er noteringspligt under partiet.
  3. For at et hold kan deltage i en runde skal der minimum være 2 juniorer på holdet. Det opfordres dog til at trænerne gør deres yderste for at stille fuldt hold, da alternativet er, at juniorer på modstanderholdene ikke har nogen modstander.
  4. Det er tilladt for juniorer både at stå som ”fast” deltager på et 8mandshold i den alm. holdturnering og deltage på juniorholdet.

6 Hvis en naboklub har nogle juniorer som man godt vil give chancen for at deltage i juniorholdturneringen kan de sættes på klubbens hold, også selvom de ikke er A-medlem af den deltagende klub.

Vigtigst er dog at juniorerne får spillet noget skak. Så hvis man fx. får et sent afbud og er nødt til at tage en knægt med som endnu ikke er indmeldt i DSU, så finder vi sikkert ud af en løsning.

Tilmelding til juniorholdturneringen sker inden 15. oktober ved kontakt til mig, Peter Olsen. I første omgang skal I meddele mig om I deltager i juniorholdturneringen og hvor mange hold I stiller med, samt hvem som er klubbens kontaktperson/holdleder. Vi regner med at bruge KSUs holdturneringsprogram, da DSUs nyudviklede program ikke er lige så fleksibelt hvis helt nye medlemmer skal på styrkelisten eller hvis jeg skal oprette nogle ”Mixhold” (Mixhold er hold som består af spillere fra flere klubber som er velegnede at bruge hvis vi ellers får et ulige antal deltagende hold).

1. november skal vi gerne have tilsendt klubbens juniorstyrkeliste, så det fremgår i hvilken rækkefølge klubben stiller op i juniorholdturneringen. For klubber som er medlem af 1. hovedkreds benyttes styrkelisten i den almindelige holdturnering.

Indskuddet til turneringen medbringes til 1. runde og betales til formanden for KSU, Sigfred Haubro.

NB; Send gerne dette dokument til en klub i hovedkredsen som kan tænkes at deltage i juniorholdturneringen. Vi kan sagtens have overset en potentiel deltager.

Venlig hilsen

Peter Olsen
Juniorholdturneringsleder i KSU
Email: ptr.olsen@gmail.com
Tlf: 60891050