Referater fra bestyrelsemøder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2024

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 8.02.2024

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. december 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 4.12.2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. september 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 27.9.2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 13.6.2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 8.03.2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 december 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 20.12.2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 15.06.2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. marts 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 23.03.2022

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. maj 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 19.5.2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 4.3.2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Amager Skakforening 9.6.2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. november 2019

Referat bestyrelsesmøde 27-11-2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. september 2019

Bestyrelsesmøde i AMS Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. maj 2019

Referat – klik her

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. januar 2019

Alle undtagen Erik var tilstede.

Siden sidst

 •     GoAudit turneringen i november
 •     De første holdkampe
 •     Junioraktiviteter
 •     Nye sponsorpenge

GoAudit: Vi skal huske at gøre tydeligt opmærksom på præmiestørrelsen afhængig af deltagerantal.

Et medlem er udeblevet to gange til holdkampe og står til karantæne hos KSU. To medlemmer har stor kontingentrestance. Kassereren kontakter medlemmerne og sætter en frist for betaling, evt. med afdragsordning. Restance kan iflg. vedtægterne medføre eksklusion.

Der har været juleturnering for børn i december og grandprixturnering 26. januar i Prismen.

Kim Michael har skaffet to sponsorater á 5000 kr. til klubben. GoAudit fortsætter med at støtte med præmier ved turneringer.

Kalender for 2019, udkast vedlægges

Det fremlagte udkast for 1. halvår blev godkendt med følgende tilføjelser:7. februar kl. 16.30 -18: Oprydningsdag. Den 22. maj: Bestyrelsesmøde hos Michael. Eneste ”blanke” tirsdag er den 23. april, her kan evt. laves voksenundervisning.

Indbydelse til forårsturnering udsendes snarest. Sven laver udkast.

 1. Voksentræning
 •     torsdage med Marie
 •     træning på blanke tirsdage
 •     økonomi, ekstra kontingent

Vi besluttede at spørge Marie, om hun kan undervise voksne alene en aften om måneden. Sven skriver til hende og spørger og hvad hun skal have for det. Senere tages der stilling til betaling af ekstra kontingent for at deltage.

Juniortræning

 •     Er der en grænse for, hvor mange vi kan tage ind?
 •     Trænermøde
 •     Nye tiltag, stævner

Der er stor tilgang til juniorafdelingen, så vi er nu langt over 30 børn, mange i 6-7 års alderen. Peter Andersen er begyndt som hjælper og Kim Michael har lovet at komme på udvalgte tirsdage og træne med de bedste. Vi skal snarligt have et trænermøde. Sven bestiller et nyt demobræt til afdelingen.

Hjemmesiden

Kan vi fordele arbejdet, så Ole ikke hænger på det alene?

Ole og Michael mødes hurtigst muligt for at opdatere hjemmesiden og aftale fremtidig fordeling af arbejdet med hjemmeside og facebookgruppen.

Uddannelse af skakdommer(e)

Michael er stadig interesseret i at få uddannelsen, Niklas, Erik og Peter A. spørges om de kunne være interesserede. Herefter skriver Sven til Vagn og tilmelder folk til uddannelsen på klubbens vegne.

Nye turneringsformer?

f.eks. weekendturnering.

Der er stemning for at undersøge muligheden for at arrangere en weekend turnering i foråret 2020. Kim Michael undersøger hvilke weekender, der er ledige og kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Jens skal senest 1. februar meddele Prismen, hvilke tider vi har brug for fremover. Derfor er det vigtigt at vide om der skal ønskes en aften, udover tirsdag til voksentræning. Juniorafdelingen skal også meddele behov for tider til Jens inden 1. februar.

Før næste runde i Klubmesterskabet på tirsdag, skal vi meddele deltagerne om præmiestørrelser og regler ved ligestilling: Sponsorpræmien afgøres ved korrektion/indbyrdes parti/præstationsrating. Andre præmier deles ved ligestilling.

Klubmesterskabet afgøres ved omkamp.

(ref. Sven, 24.01.2019)

Referat fra bestyrelsesmøde
d. 19. september 2018

 1. Vi besluttede at tilmelde 4 hold til KSU holdturnering 2018/19
 2. Vi drøftede udkast til styrkeliste og lavede små ændringer. Nyt forslag nedenfor.
 3. Voksenundervisning sammen med juniorerne den første torsdag i måneden er blevet en succes og vi besluttede, at det skal fortsætte efter nytår, hvis Marie vil. Sven indkøber et sammenrulleligt demobræt, som kan være i pavillonen. Ellen kommer to tirsdage i nov./dec. og underviser i chess Base.
 4. GoAudit Open: Sted til analyse og forhold til caféen er ikke løst endnu. Turneringen skal promoveres på facebook og KSU/DSU for at få flere tilmeldinger.
 5. Sven undersøger om vi kan afholde juleturnering for juniorer (begynder og basis) søndag den 2. december. Klubben stiller med to hold i juniorrække Sjælland. Første holdkampe spilles lørdag den 17. november i Tapeten. AMS er med i FerieCamp i Prismen i efterårsferien. Niklas, Sven og gerne et par juniorer deltager.
 6. TAK til Erik for en hyggelig aften

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. maj  2018

Bestyrelsesmøde i AMS onsdag den 16. maj kl. 18.00 på Jens’ kontor

(alle bestyrelsesmedlemmer samt Ole Pedersen var tilstede)

 Dagsorden:

1. Evaluering af Klubmesterskabet 

– konsekvenser ved uacceptabel adfærd

– klubmester ved ligestilling (fremover)

Fremover skal dommeren eller hvis han ikke er til stede et bestyrelsesmedlem skride ind ved uacceptabel adfærd til klubbens turneringer. Først advarsel, herefter bortvisning.

Fremover skal klubmesterskabet ved ligestilling afgøres i en omkamp som hurtigskak på præmieuddelingsaftenen. Dette anføres i indbydelsen.

2. Kalender for sæsonen 2018/19

–  fastsættelse af dato for generalforsamling 14/8 2018 vedtaget

–  Amagermesterskabet, indbydelse udsendes, se bilag 1. runde 21/8

–  Udendørs skak på musiktorvet lørdag den 18. august som optakt til sæsonen

Sven køber roll up med tekst og billede til arrangementet. Endvidere skal vi sørge for, at vore sponsorer bliver profileret. Michael tager billeder til roll up tirsdag den 29/5.(se vedlagte tekstforslag)

–  fastsættelse af andre arrangementer og turneringer (herunder Amager Open weekend)

 Foreløbig weekend til Amager Open 2.-4. november 2018. Michael vil gerne spille med. Ole og Erik meldte sig som rundelæggere m.v. Der afholdes planlægningsmøde vedr. AmagerOpen hos Michael den 5. september.

 Der afholdes bestyrelsesmøde hos Jens den 19. september.

Kalenderen for resten af 2018 vedlægges.

3. Planlægning af Grill afslutning den 5. juni’

Forslag til indbydelse vedtaget. Michael hjælper med forberedelsen

 4. Hjemmesiden skal opdateres og vedligeholdes

 Ole P. lægger de vigtige ting på hjemmesiden, Michael hjælper og Sven skal oplæres til at lægge ting på.

 Ole og Michael koordinerer vedr. facebook.

Deltagerne i turneringerne opfordres til selv at taste deres parti og sende det til Ole. Richard spørges om han kan taste partier.

5. Juniortræning og turneringer

– Skal torsdagstræningen fortsætte

Torsdagstræningen er dyr for klubben. De børn som deltager skal betale 150 kr. ekstra i kontingent pr. kvartal. Det afgøres på generalforsamlingen om træningen skal fortsætte.

6. Uddannelse af skakdommere

Kim Michael og Michael Dupont skal uddannes i 2018, Jakob Krog spørges om han vil uddannes.

7. Der er behov for justering af vedtægterne (iflg. vedtægterne afholdes generalforsamlingen i foråret)

– Sven kommer med et oplæg (se vedlagte)

Oplægget til nye vedtægter med ændringer forelægges generalforsamlingen (se bilag)

8. Forberedelse af generalforsamlingen

– dagsorden

– valg

Indbydelse til generalforsamling vedlægges. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Ole Pedersen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem.

9. Økonomi

     Kassereren har besvær med overblik over både girokonto og bankkonto. Når de nye vedtægter er vedtaget, håber vi, det bliver mere enkelt at styre økonomien. Opgørelse af kontingentbetaling skal laves inden sommerferien og evt. restancer rykkes. Forældre til juniorerne efterspørger en opgørelse.

10. Evt.

Bestyrelsen er kritisk overfor DSU’s økonomiske satsning på ”Fucking skak” konceptet.

Ref. Sven

———————-

Referat fra bestyrelsesmøde den
20. september 2017:

Bestyrelsesmøde 20.09.2017 referat

Bestyrelsesmøde hos Jens Gade onsdag den 3. maj 2017

Tilstede: Jens, Sven, Christian, Kim Michael og Johnny

 1. Forårsturneringen – rundelægning, partier på hjemmesiden

Rundelægning i gruppe 5 lægges automatisk i DSU’s turneringssystem. Jacob Krog, Jørgen Kamp og Sven taster partier, som vi håber Ole P. kan lægge på hjemmesiden

 1. Grill-afslutning

Afholdes den 13. juni, bestyrelsen m.fl. hjælper til. Invitation sendes til juniorerne og andre venner af klubben.

 1. Kalender for 2. halvår 2017 – Amagermesterskab – hurtigskakturnering —

15/8 Generalforsamling, 22/8 1. runde Amagermesterskabet, 29/8 2. runde, 5/9 3. runde, 12/9 4. runde, 19/9 udsatte partier, 26/9 5. runde, 3/10 6. runde, 10/10 udsatte partier, 17/10 efterårsferie, 24/10 7. runde. Resten af kalenderen afventer placering af holdkampe. Vi besluttede, at invitere til en weekend turnering med samme koncept som Malmø Open (4 hurtige og 3 normal tid) enten 10-12. november eller 17.-19. november. Jens laver udkast til indbydelse. På de ledige tirsdage i november og december afholdes interne holdkampe (1.hold mod 2. hold og 2. hold mod 3. hold) Juleafslutning den 19/12. Sven laver udkast til indbydelse til Amagermesterskabet, som udsendes snarest.

 1. Dato for generalforsamling – hvem udsender indkaldelse, hvem er på valg, evt. forslag

GF afholdes tirsdag den 15. august. Jens laver dagsorden herunder hvem der er på valg. Ulrik udsender indkaldelsen på mail til alle inden sommerferien, og den lægges på hjemmesiden. Hele bestyrelsen genopstiller.

 1. Økonomi, kontingenter

Regnskabet for 2016/17 vil vise et underskud p.g.a. afholdelse af klubbens 90 års jubilæum. Der er dog stadig ”penge på bogen”, og kontingentbetalingen går tilfredsstillende.

 1. Juniorer – voksne nok til børnene? – hvor længe skal Marie fortsætte om torsdagen? – nye tiltag?

Der er nu 27 juniorer og mange er aktive i turneringer rundt omkring. Hvis tilgangen fortsætter kan det blive nødvendigt at oprette en venteliste. I første omgang vil vi forsøge at få flere medlemmer til at komme kl. 17 og spille med børnene. Erik, Sven, Peder og Christian er faste trænere og Jakob Krog kommer en gang imellem. Christian Lendal, Bjørn og Benny spørges.

Marie Frank træner de bedste juniorer om torsdagen. Der kommer ca. 10 hver gang og vi besluttede, at det fortsætter til sommerferien.

 1. Hjemmeside og facebook

Michael Dupont fortsætter med at lægge nyheder m.m. på hjemmesiden og Ole Pedersen administrerer klubbens facebookside. Det kan nogle gange gå lidt langsomt at få noget på, da begge har travle jobs.

 1. Prismen – Oprydning og nye skabe

Jens og Sven har haft brugermøde med folk fra Københavns kommune. Vi har bl.a. påpeget behov for bedre oprydning i redskabsrummet og for skabsplads til materialer og pokaler. Endvidere har vi anført, at vi ikke kan have en indtægt på salg af kaffe m.m. p.g.a. caféen. Jens har skaffet et skab, som han får stillet op i nærmeste fremtid.

Vi aftalte, at der skal ryddes op i brikker og materialer en tirsdag inden jul.