Generalforsamling

Generalforsamling i Amager Skakforening 2024

Referat fra generalforsamling AMS 2024

Generalforsamling i Amager Skakforening 2023

Referat fra generalforsamling AMS 2023

Årsberetning 2022-2023

Arsrapport 2022

Generalforsamling i Amager Skakforening 2021

Referat fra generalforsamling AMS 2021

Generalforsamling i Amager Skakforening 2020

Indkaldelse til generalforsamling AMS 2020

Referat af bestyrelsesmøde i AMS 9.6.2020

Generalforsamling i Amager Skakforening 2019

Indkaldelse til generalforsamling AMS 2019

Amager Skakforening årsberetning 2018-19 GF 13.08.19

Referat fra generalforsamling AMS 2019

Generalforsamling i Amager Skakforening 2018

Referat fra generalforsamling AMS 2018

Amager Skakforening årsberetning 2018

Amager skakforenings bestyrelse indkalder til generalforsamling tirsdag d. 14. august 2018 kl.  19:30 i Prismen, Holmbladsgade 71.

Alle klubbens medlemmer er meget velkomne også juniorer og deres forældre. Det er den eneste dag om året, hvor vi formelt diskuterer vores klub, så jo flere der kommer, jo bedre kan vi gøre det.

Alle medlemmer er meget velkomne til at komme med ideer og forslag.

Der er nogle faste punkter på Generalforsamlingen:

 • Ordstyrer og referent vælges.
 • Formanden giver sin årsberetning for sæson 2017/18.
 • Kassereren gennemgår klubbens regnskab. Herunder fastsættelse af kontingent.
 • Klubben vælger bestyrelsesmedlemmer, herunder formand

På valg er: Jens Gade, Johnny Sørensen og Kim Michael Pedersen (de er alle villige til genvalg). Bestyrelsen foreslår, at Ole Pedersen indtræder i bestyrelsen.

 • Indkomne forslag. Sendes til formanden eller kasserer Jens Gade senest 7. august.
 • Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ajourføres med små ændringer. Forslaget til nye vedtægter kan ses på hjemmesiden (www.amsf.dk)
  Vedtægter for AMS – forslag til ændringer
 • Bestyrelsen vil præsentere den kommende sæsons skakkalender.
 • Juniorarbejdet
 • Eventuelt

Efter mødet er der naturligvis mulighed for at spille skak.

Ønsker man flere punkter på dagsordenen, så skriv en mail til sven@skoleskak.dk eller jens@atina.dk.

Med venlig hilsen

Amager Skakforenings bestyrelse

—————————————————

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamling i Amager Skakforening 2017