Mødereferater

Bestyrelsesmøde 2/10 – 2013

Klubbens bestyrelse mødtes onsdag for primært at fastlægge deltagerlisten for klubbens deltagelse i holdskak i sæson 2013/14.

Det er blev meldt til KSU. at Amager Skakforening ikke overraskende stiller med to seniorhold samt et juniorhold på 4 deltagere.

Deltagerlisten annonceres snarest.

Klubben arrangerer en hurtigskakturnering lørdag d. 16. november. Arrangementet er tilgængeligt på KSU på http://ksu.dk/kalender/dotnet/viskalender.aspx?id=1267

Generalforsamling 2013

Tak til de ca. 15 medlemmer der mødte frem, og deltog i det omtrent 2½-times møde, tirsdag 13/8.

Jens Gade fremlagde igen i år et gennemarbejdet regnskab for klubben.
Klubformand Ulrik af sin beretning om årets gang i klubbens turneringer, samt hvordan holdskakken var forløbet for klubbens to hold.

Ulrik ønskede ikke at fortsætte som formand. Herefter blev Christian Skibsted valgt til posten. Ulrik fortsætter dog i klubbens bestyrelse.

Charni har ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen. Som nyt medlem af betyrelsen blev Sune Westhoff valgt. En oversigt over klubbens bestyrelse findes i menuen til vesnstre.

Klubbens nye hjemmeside blev gennemgået vha. fremviser. Det er ambitionen at siden skal opdateres ofte med nyheder og partier, så klubbens medlemmer igen kan føle samme gode service, som under klubbens æra med Kim Larsen som formand. Alle henvendelser omkring siden modtages på christianpetersen84@gmail.com

Hjemmesiden blev umiddelbart taget godt imod, men der skal dog fortsat laves enkelte justeringer – primært grafiske. Al kritik, positiv eller negativ, er altid velkommen.

Det blev foreslået, at hvis et medlem ønsker nogle partier, spillet uden for AMS’ turneringer, lagt ind på siden, så kan man kode dem selv på http://www.caissa.com/chess-tools/pgn-editor.php og sende til ovennævnte email (husk at vælge punkt 2 over brættet, før man begynder at spille partiet igennem).

Derudover blev det på mødet diskuteret dansk rating over for ELO. Hvad er mest retvisende, og hvilken rating vil eventuelt være mest anvendelig i danske turneringer?

Til sidst skal nævnes at klubbens turneringer fremover såilles med 1 time og 30 minutter til de første 40 træk herefter gives 15 minutter til resten. Derudover tillægges 30 sekunder for hvert træk. Pointen er bl.a. at undgå tidnødsdramaer.

Jens Gade har lovet at sørge for kaffe til turneringen

Tak for et godt møde.