Velkommen!

Amager Skakforening har omkring 40 medlemmer, heraf ca. 10 juniorer. Vi spiller hver tirsdag fra kl. 17.30 til omkring midnat, hvor tidsrummet fra kl. 17.30 til 19.00 er forbeholdt vore juniorspillere. Med jævne mellemrum udkommer der nyheder på hjemmesiden, der bringer historier, spændende partier, resultater, opgaver og meget andet. Artiklerne til hjemmesiden er skrevet af klubbens egne medlemmer.
Kom i kontakt med klubben

Spillestedet er PRISMEN, Holmbladsgade 71, 2300 København S

Aktiviteter

Hvert år afholder vi tre store turneringer. Om foråret afholdes åbent klubmesterskab og forårsturnering. Efter sommerferien afholder vi Amagermesterskabet, som i år er en 9-runders turnering.

Alle DSU-medlemmer kan deltage i turneringerne.

Endvidere afholder vi et klubmesterskab i lynskak samt en weekend-turnering i hurtigskak. Derudover arrangerer vi normalt en klubaften med foredrag og simultanskak med en dansk stormester

Klubben deltager i Københavns Skakunions holdturnering med to 8-mandshold i hhv. 1. række og 2. række. Der spilles syv holdkampe henover vintersæsonen mod andre skakklubber i KSU’s område.

Her på hjemmesiden annonceres løbende hvilke aktiviteter vi er i gang med.

Medlemsskab

Seniorer 1200 kr.
Pensionister 720 kr.
B-medlemmer 720 kr.
Juniorer 720 kr.

Det årlige kontingent dækker husleje, materialer samt medlemskab af Dansk Skak Union som udgiver medlemsblad 10 gange om året.
Juniormedlemmer bliver endvidere medlem af Dansk Skoleskak, som udgiver bladet ”Skoleskak” 3 gange årligt.

Alle er velkomne til at kigge forbi på vores klubaften!