Dansk Skakunion har udsendt følgende retningslinjer til skakklubberne

Der gælder selvfølgelig stadig de kendte restriktioner for afstand, håndsprit, mundbind
m.m. Har man bare de mindste symptomer på sygdom, skal man selvfølgelig blive
hjemme, også selvom man har et gyldigt coronapas.
Unge under 18 år:
Forsamlingsforbuddet er 25 personer, der er ikke krav om coronapas, men det skader
naturligvis ikke. Vi er lige nu ved at undersøge, hvor mange af de 25 personer, der må
være ledere/dommere over 18 år.
Voksne:
Forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsaktivitet hæves i morgen den 6. maj til 25
personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. Alle skal
medbringe gyldigt coronapas, som skal forevises på forlangende – enten fordi klubben
laver stikprøver (det skal de) eller hvis myndighederne kigger ind for kontrol. Bemærk, at
der kan være lokale krav, f.eks. af ejerne af spillelokalet, der foreskriver, at alle skal
forevise gyldigt coronapas inden start.
For mere udførlig information se Kulturministeriets Retningslinjer for indendørs idræts- og
foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter.