PRISMEN og Pavillonen lukket fra onsdag den 9. december til og med søndag den 3. januar

På grund af regeringens restriktioner mod Covid 19 er vores skaklokaler nu lukket til efter nytår. Vi håber at kunne åbne med lidt nytårsskak tirsdag den 5. januar, men det afhænger af de udmeldinger, som kommer fra myndighederne. Vi vil informere vedr. genåbning her på hjemmesiden.

Amager Genstart 2021

Vi har indbudt alle medlemmer til en turnering fra tirsdag den 12. januar, og i løbet af to dage var alle 16 pladser besat. Vi overvejer derfor at udvide med en 8-mandsgruppe, hvis vi kan gøre det forsvarligt i forhold til Corona-restriktionerne. Derfor vil vi opfordre til fortsat at tilmelde jer. Det kan ske ved at kontakte Sven eller Jens. Fra den 15. december bliver der åbnet for tilmelding fra andre klubber.

Skakcaféen i Pavillonen

Caféen har været åben hele efteråret om torsdagen fra kl.19-22. Både gamle medlemmer og nye interesserede skakspillere har besøgt caféen, og flere af dem, har meldt sig ind i klubben. Vi fortsætter med skakcafé fra torsdag den 7. januar (hvis Corona tillader det).

Holdskak

KSU har foreløbig aflyst holdkampene i 2020, og efter al sandsynlighed bliver hele holdturneringen ikke gennemført i denne sæson.

Kalender for første halvår af 2021

Bestyrelsen har lavet en foreløbig kalender for de planlagte aktiviteter. Der skal tages forbehold for evt. indgreb vedr. Covid 19. Se kalenderen her på siden.

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og godt nytår