Til holdledere/klubber i 1. Hovedkreds.

1. og 2. runde af holdturneringen i 1. Hovedkreds er udsat pga den nuværende coronasituation. Et forsamlingsforbud på max 10 personer umuliggør afvikling af holdkampe. Når forsamlingsforbuddet bliver lempet genoptager vi holdturneringen.

Venlig hilsen 

KSU

V/ Holdturneringsleder Peter Olsen