Referater fra bestyrelsemøder

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2017:

Bestyrelsesmøde 20.09.2017 referat

Bestyrelsesmøde hos Jens Gade onsdag den 3. maj 2017

Tilstede: Jens, Sven, Christian, Kim Michael og Johnny

  1. Forårsturneringen – rundelægning, partier på hjemmesiden

Rundelægning i gruppe 5 lægges automatisk i DSU’s turneringssystem. Jacob Krog, Jørgen Kamp og Sven taster partier, som vi håber Ole P. kan lægge på hjemmesiden

  1. Grill-afslutning

Afholdes den 13. juni, bestyrelsen m.fl. hjælper til. Invitation sendes til juniorerne og andre venner af klubben.

  1. Kalender for 2. halvår 2017 – Amagermesterskab – hurtigskakturnering —

15/8 Generalforsamling, 22/8 1. runde Amagermesterskabet, 29/8 2. runde, 5/9 3. runde, 12/9 4. runde, 19/9 udsatte partier, 26/9 5. runde, 3/10 6. runde, 10/10 udsatte partier, 17/10 efterårsferie, 24/10 7. runde. Resten af kalenderen afventer placering af holdkampe. Vi besluttede, at invitere til en weekend turnering med samme koncept som Malmø Open (4 hurtige og 3 normal tid) enten 10-12. november eller 17.-19. november. Jens laver udkast til indbydelse. På de ledige tirsdage i november og december afholdes interne holdkampe (1.hold mod 2. hold og 2. hold mod 3. hold) Juleafslutning den 19/12. Sven laver udkast til indbydelse til Amagermesterskabet, som udsendes snarest.

  1. Dato for generalforsamling – hvem udsender indkaldelse, hvem er på valg, evt. forslag

GF afholdes tirsdag den 15. august. Jens laver dagsorden herunder hvem der er på valg. Ulrik udsender indkaldelsen på mail til alle inden sommerferien, og den lægges på hjemmesiden. Hele bestyrelsen genopstiller.

  1. Økonomi, kontingenter

Regnskabet for 2016/17 vil vise et underskud p.g.a. afholdelse af klubbens 90 års jubilæum. Der er dog stadig ”penge på bogen”, og kontingentbetalingen går tilfredsstillende.

  1. Juniorer – voksne nok til børnene? – hvor længe skal Marie fortsætte om torsdagen? – nye tiltag?

Der er nu 27 juniorer og mange er aktive i turneringer rundt omkring. Hvis tilgangen fortsætter kan det blive nødvendigt at oprette en venteliste. I første omgang vil vi forsøge at få flere medlemmer til at komme kl. 17 og spille med børnene. Erik, Sven, Peder og Christian er faste trænere og Jakob Krog kommer en gang imellem. Christian Lendal, Bjørn og Benny spørges.

Marie Frank træner de bedste juniorer om torsdagen. Der kommer ca. 10 hver gang og vi besluttede, at det fortsætter til sommerferien.

  1. Hjemmeside og facebook

Michael Dupont fortsætter med at lægge nyheder m.m. på hjemmesiden og Ole Pedersen administrerer klubbens facebookside. Det kan nogle gange gå lidt langsomt at få noget på, da begge har travle jobs.

  1. Prismen – Oprydning og nye skabe

Jens og Sven har haft brugermøde med folk fra Københavns kommune. Vi har bl.a. påpeget behov for bedre oprydning i redskabsrummet og for skabsplads til materialer og pokaler. Endvidere har vi anført, at vi ikke kan have en indtægt på salg af kaffe m.m. p.g.a. caféen. Jens har skaffet et skab, som han får stillet op i nærmeste fremtid.

Vi aftalte, at der skal ryddes op i brikker og materialer en tirsdag inden jul.