Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Vedtægtsændring besluttet

På den ekstraordinære generalforsamling den 23. februar blev det besluttet at ændre vedtægterne, så den ordinære generalforsamling skal afholdes senest inden udgangen af april. Se vedtægterne med denne ændring på hjemmesiden.

Generalforsamlingen i 2023 afholdes tirsdag den 18. april kl. 19.30, indkaldelse med dagsorden udsendes senest 1 måned før.